בית הצהרת נגישות

הצהרת נגישות

על ידי צוות MoneyTips

הצהרת נגישות
אתר moneytips מתמחה במתן תכנים ומידעים בנושאים כמו: פיננסיים, ביטוח, השקעות, פנסיה וחיסכון.

לשם כך, אנו פועלים לביצוע התאמות שיאפשרו גם ללקוחות בעלי מוגבלות נגישות מתוך מטרה לסייע להם לשפר את איכות חייהם ולאפשר את שילובם בחברה בדרך של כבוד, שוויון ועצמאות.

התאמות אלו נעשות בהתאם ובכפוף להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ”ח – 1998) והתקנות על פיו, תוך שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים.

נגישות אתר אינטרנט
אנו ב moneytips.co.il פועלים למען שוויון הזדמנויות במרחב האינטרנטי לבעלי לקויות ולנעזרים בטכנולוגיה מסייעת לשימוש במחשב. אתר זה עושה מאמצים לעמוד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013. אנו שואפים להתאמות נגישות עפ”י המלצות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

ניתן לפנות אלינו בכל דבר ועניין לכתובת: moneytips.co.il@gmail.com

תאריך עדכון ההצהרה : 11/20